Hebrew Poets' Cabaret

קברט המשוררים הוא יוזמה חדשה שנועדה ליצור חיבור בין קהילת המשוררים ושוחרי השירה העברית, עם קהילת השחקנים הישראלים בלונדון, זאת בשאיפה ליצור שיח מעניין ומפרה סביב אהבת השפה העברית.

 

האירוע הראשון עסק בנושא שמחבר את כולנו והוא כמובן - החיים בלונדון. 

Browsing a Book
Logo (1).jpeg

קברט המשוררים הראשון נחל הצלחה גדולה!

האירוע התקיים ביום חמישי ה- 25.11.21, בשעה 19:30

במתחם של WorkShop בקמדן

Hebrew poets cabaret 2021-11_TIzer_01.jpg

היה ערב מלא בכל טוב עם שירה מיוחדת במינה של משוררים נפלאים, שחקנים מוכשרים ואולי אפילו שני פזמונים!

מוזמנים לצפות בערב ולעיין באסופה הנלווית!

המשוררים / פזמונאים -

רחל בכר, מיקי דקל, נוגה דקל, יצחק גוילי, איה הוכשטט כהן, גילי יובל, נורית כהנא, תות הרמס סאטורי, שחר שמאי.


 

שחקנים -

אשלי רכוב, אנה סנגר, מיה קליין, עידו גונן, רגב עמית, עדי להט, מאיה קריסטל טננבאום. 
 

Actors copy small.png
Ashley.jpeg

מן העיתונות:

חיפה.PNG
עלונדון.PNG

וידאו מ"קברט המשוררים" הראשון

 
 

תקנון

 • הקברט היהודי בלונדון אינו מתחייב לבחור או לפרסם כל יצירה שנשלחת.

 • חלק מהשירים שיבחרו יוקראו באירועי השירה ע"י שחקנים בעצם שליחת היצירות היוצרים מאשרים כי הם מודעים שיכול להיות שלא יקריאו את השירים בעצמם. 

 • נלווה לכל מופע תפורסם אסופה עם השירים הנבחרים.

 • כל אסופה תפורסם בדף הפייסבוק ובאתר של הקברט היהודי בלונדון, המתעדכנים מעת לעת.

 • כל יוצר רשאי לשלוח עד 5 יצירות לכל קול הקורא.

 • יש לשלוח שירים מנוקדים, שירים לא מנוקדים יקבלו עדיפות נמוכה בבחינת היצירות. 

 • הקברט היהודי בלונדון אינו אחראי לתוכן היצירות. בעצם שליחת היצירות לקברט היהודי בלונדון מצהיר היוצר כי היא מקורית פרי עטו ובאחריותו.

 • זכויות היוצרים על היצירות שייכות למחברים בלבד.

 • הקברט היהודי בלונדון לא משלם ולא ישלם כסף בעבור הופעת היצירות באירועי השירה ובאסופות השירה שיתלוו לערב. בעצם שליחת היצירות, היוצרים מאשרים כי היצירות שלהם תופענה באסופה ללא כל תמורה כספית.

 • הקברט אינו אחראי לשגיאות ניקוד שנפלו בשירים; היצירות עוברות הגהה בסיסית בלבד. 

 • שינויים ביצירה אפשריים עד המועד האחרון לשליחת היצירות לקול הקורא; לאחר מועד זה לא תתקבלנה בקשות לשינויים או לתיקונים; לא ייערכו שינויים או תיקונים לאחר שהאסופה תפורסם, אלא אם כן מדובר בשינוי מהותי והכרחי לפי שיקול דעתו של הקברט היהודי בלונדון.

 • העיצוב הגרפי באסופה הוא באחריותינו בלבד, ואין ולא יהיו ליוצר הערות או השגות לגבי עיצוב העמוד הנלווה ליצירה.

 • את יצירותיכם נא לשלוח לכתובת הדוא"ל Poetscabaret@gmail.com בלבד, לא יתקבלו יצירות שיישלחו בפייסבוק או בכל דרך אחרת.