Hebrew Poets' Cabaret

קברט המשוררים הוא יוזמה חדשה שנועדה ליצור חיבור בין קהילת המשוררים ושוחרי השירה העברית, עם קהילת השחקנים הישראלים בלונדון, זאת בשאיפה ליצור שיח מעניין ומפרה סביב אהבת השפה העברית.

 

האירוע הראשון עסק בנושא שמחבר את כולנו - החיים בלונדון. אנחנו מתכוננים לקראת האירוע השני יערך בסוף מרץ (סביב יום האם הבריטי) ויעסוק בחוויות משפחתיות. מוזמנים לשלוח לנו חומרים! כל הפרטים בקול הקורא:

Browsing a Book

קול קורא לקברט השירה השני

בנושא חוויות משפחתיות 

קול קורא.jpg

אחרי ההצלחה הגדולה של הערב הראשון, אנחנו כבר מתכננים ערב שני לסוף מרץ. 

הערב יוקדש לנושא יום המשפחה ויום האם - מוזמנים לשלוח לנו שירים ו/או פזמונים שכתבתם הקשורים לנושא. 


חלק מהשירים שייבחרו יוקראו ע״י שחקנים מקצועיים. בנוסף, השירים שייבחרו יצאו לאור באסופת שירים דיגיטלית.

הערב יוקדש לנושא יום המשפחה ויום האם - מוזמנים לשלוח לנו שירים ו/או פזמונים שכתבתם הקשורים לנושא. 

חלק מהשירים שייבחרו יוקראו ע״י שחקנים מקצועיים. בנוסף, השירים שייבחרו יצאו לאור באסופת שירים דיגיטלית.

הערב יתקיים סביב יום האם הבריטי בסוף מרץ - פרטים מדויקים של האירוע יפורסמו בהקדם.

מה לשלוח?
כמה מילים עליכם בכללי ועל העיסוק בשירה.
שירה - מסמך וורד עם עד חמישה שירים מנוקדים.
פזמונים - שלחו לנו את המילים וסקיצה מוקלטת של השיר.

לאן לשלוח?
Poetscabaret@gmail.com

בשליחת השירים אתם מאשרים כי קראתם את התקנון


עד מתי?
יום שני, 21 בפברואר 2022

בברכה,
שחר ואשלי
הקברט היהודי בלונדון 

 

תקנון

 • הקברט היהודי בלונדון אינו מתחייב לבחור או לפרסם כל יצירה שנשלחת. עדיפות תינתן ליוצרים המתגוררים בקביעות באנגליה.

 • חלק מהשירים שיבחרו יוקראו באירועי השירה ע"י שחקנים בעצם שליחת היצירות היוצרים מאשרים כי הם מודעים שיכול להיות שלא יקריאו את השירים בעצמם. 

 • נלווה לכל מופע תפורסם אסופה עם השירים הנבחרים.

 • כל אסופה תפורסם בדף הפייסבוק ובאתר של הקברט היהודי בלונדון, המתעדכנים מעת לעת.

 • כל יוצר רשאי לשלוח עד 5 יצירות לכל קול הקורא.

 • יש לשלוח שירים מנוקדים, שירים לא מנוקדים יקבלו עדיפות נמוכה בבחינת היצירות. 

 • הקברט היהודי בלונדון אינו אחראי לתוכן היצירות. בעצם שליחת היצירות לקברט היהודי בלונדון מצהיר היוצר כי היא מקורית פרי עטו ובאחריותו.

 • זכויות היוצרים על היצירות שייכות למחברים בלבד.

 • הקברט היהודי בלונדון לא משלם ולא ישלם כסף בעבור הופעת היצירות באירועי השירה ובאסופות השירה שיתלוו לערב. בעצם שליחת היצירות, היוצרים מאשרים כי היצירות שלהם תופענה באסופה ללא כל תמורה כספית.

 • הקברט אינו אחראי לשגיאות ניקוד שנפלו בשירים; היצירות עוברות הגהה בסיסית בלבד. 

 • שינויים ביצירה אפשריים עד המועד האחרון לשליחת היצירות לקול הקורא; לאחר מועד זה לא תתקבלנה בקשות לשינויים או לתיקונים; לא ייערכו שינויים או תיקונים לאחר שהאסופה תפורסם, אלא אם כן מדובר בשינוי מהותי והכרחי לפי שיקול דעתו של הקברט היהודי בלונדון.

 • העיצוב הגרפי באסופה הוא באחריותינו בלבד, ואין ולא יהיו ליוצר הערות או השגות לגבי עיצוב העמוד הנלווה ליצירה.

 • את יצירותיכם נא לשלוח לכתובת הדוא"ל Poetscabaret@gmail.com בלבד, לא יתקבלו יצירות שיישלחו בפייסבוק או בכל דרך אחרת.